Loading...

Personvernpolicy & Sikkerhet

 1. Personvernpolicy

Datavern er svært viktig for Kondomvarehuset og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Hvem kontrollerer dine personlige data?
Kondomvarehuset kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.


Hvor lagrer vi opplysningene dine?
Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”) men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

For overføringer utenfor EØS, vil Kondomvarehuset bruke standardkontraktsbestemmelser og Privacy Shield som sikkerhetstiltak for land uten en adekvat avgjørelse fra Europakommisjonen.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?
Opplysningene dine kan komme til å deles innen Kondomvarehuset.
Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Kondomvarehuset. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester. Du kan se de forskjellige kategoriene av tredjeparter under hver spesifikke prosess nedenfor.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?
For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighet til tilgang:
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg.

Rettighet til overførbarhet:
Når Kondomvarehuset behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering:
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.
Hvis du har en konto hos Kondomvarehuset, kan du redigere personopplysningene dine på kontosidene.

Rett til sletting:
Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Kondomvarehuset bortsett fra i følgende situasjoner:
* du har en pågående sak hos Kundeservice
* du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
* du har uoppgjort gjeld hos Kondomvarehuset, uavhengig av betalingsmetode
* du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
*gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
* kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
* hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser:
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Kondomvarehuset. Kondomvarehuset vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.


Din rett til å protestere på direkte markedsføring:
Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.
Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:
* følge instruksene i hver e-mail med markedsføring
* redigere innstillingene i din Kondomvarehuset-konto


Rett til begrensning:
Du har rett til å be om at Kondomvarehuset begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:
* hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av Kondomvarehusets legitime interesser, skal Kondomvarehuset begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen.
* hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal Kondomvarehuset begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
* hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
* hvis Kondomvarehuset ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.


Hvordan kan du utøve rettighetene dine?
Vi tar personvern på alvor, og har derfor egne ansatte i kundeservice som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Du får tak i dem på info@kondomvarehuset.no.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:
Hvis du mener Kondomvarehuset har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:
Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernpolicy, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.2. Kjøp Online

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere kjøp online på Kondomvarehuset ved å behandle bestillinger og returer via våre nettjenester, og sende deg meldinger om leveringsstatus eller om eventuelle problemer med leveringen av varene.

Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere betalingene dine.

Vi vil også bruke opplysningene dine til å håndtere klager og garantisaker for produkter.

Personopplysningene dine blir brukt til å identifisere deg og bekrefte at du er myndig og kan shoppe online, og for å bekrefte din adresse med eksterne partnere.

Vi ønsker å tilby deg forskjellige betalingsalternativer og vil utføre analyser for å finne ut hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for deg, inkludert din betalingshistorikk og kredittsjekker.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:
* kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* betalingsinformasjon og betalingshistorikk
* kredittinformasjon
* bestillingsinformasjon

Hvis du har en H&M-konto, vil vi også behandle personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med kontoen, som f.eks.:
* konto-ID
* shoppinghistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, selskaper som bekrefter adressen din, kommunikasjonsbyråer som sender deg ordrebekreftelser, lager- og distribusjonsleverandører i forbindelse med leveringen av bestillingen din. Leverandører av betalingstjenester for betalingen din. Kredittsjekkbyråer for identitets- og kredittsjekk, samt gjeldsinndrivelsesbyråer.
Please be aware that many of these recipient companies have an independent right or obligation to process your personal data.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Kondomvarehuset skal kunne utføre tjenester som å håndtere og levere ordren din.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du er en aktiv kunde.

Automatisk beslutningstaking:
Når du søker om kreditt som betalingsmetode, vil vi svare på kredittsøknaden ved hjelp av automatisk beslutningstaking. Du har rett til å gi uttrykk for ditt synspunkt og motsette deg avgjørelsen til en av våre ansatte.3. Direkte Markedsføring

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å sende deg tilbud, spørreundersøkelser og invitasjoner via e-mail.

For å optimere din opplevelse av Kondomvarehuset vil vi gi deg relevant informasjon, anbefale produkter, sende deg påminnelser om produkter du har lagt igjen i din shoppingbag og sende deg personlige tilbud. Alle disse flotte tjenestene er basert på tidligere kjøp, hva du har klikket på og informasjon du har gitt oss.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:
* kontaktinformasjon som f.eks. e-mailadresse, telefonnummer og postnummer
* kjønn (hvis du velger å oppgi det til oss)
* hvilke produkter og tilbud du har klikket på

Hvis du har en Kondomvarehuset-konto, vil vi også behandle personopplysninger du har oppgitt i forbindelse med kontoen og medlemskapet, som f.eks.:
* navn
* adresse
* alder
* shoppinghistorikk
* hvordan du navigerte og klikket på nettstedet

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenesten som er nevnt ovenfor, til mediabyråer og tekniske leverandører for distribusjon av fysisk og digital direkte markedsføring.
Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Kondomvarehuset.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er basert på din godkjenning når du samtykker til direkte markedsføring.

Rett til å trekke samtykke:
Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst, og motsette deg direkte markedsføring.
Når du gjør det, vil Kondomvarehuset ikke kunne sende deg flere tilbud via direkte markedsføring eller informasjon basert på ditt samtykke.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:
* følge instruksene i hver post med markedsføring
* redigere innstillingene i din Kondomvarehuset-konto

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil beholde opplysningene dine for direkte markedsføring helt til du trekker ditt samtykke.4. Kondomvarehuset-konto

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å opprette og håndtere din personlige konto for å gi deg en personlig og relevant opplevelse hos Kondomvarehuset.

Vi vil gi deg din bestillingshistorikk og detaljer om bestillingene dine, og la deg håndtere dine kontoinnstillinger (inkludert markedsføringspreferanser). Vi vil også gi deg enkle metoder for å sjekke at opplysningene er nøyaktige og oppdaterte, som f.eks. kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Videre vil vi gjøre det mulig for deg å lagre varer i din shoppingbag, gi deg anbefalinger om størrelser og la deg vurdere og anmelde produktene du har kjøpt hos oss.

For å gi deg relevante produktanbefalinger, vil Kondomvarehuset behandle din navigering og browsing på våre digitale plattformer, din shoppinghistorikk og produktanmeldelser, samt opplysninger du har sendt oss via din konto.

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?
Vi vil alltid behandle e-mailadressen og passordet du sender til oss når du registrerer en Kondomvarehuset-konto.

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:
* kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, telefonnummer
* fødselsdato
* kjønn
* land
* kontoinnstillinger
* kryptert informasjon om betalingskort

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du handler hos oss:
* bestillingshistorikk
* leveringsinformasjon
* betalingshistorikk

Vi vil også behandle følgende kategorier av personopplysninger i forbindelse med informasjonskapslene dine:
* klikkehistorikk
* navigasjons- og browsinghistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, og for å optimere nettstedet bruker vi webbyråer og analyseverktøy for produktvurdering.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene for kontoen din er basert på samtykket du ga da du opprettet din Kondomvarehuset-konto.
Behandling av personopplysninger for å gi deg relevant produktinformasjon har sitt grunnlag i vår legitime interesse.

Rett til å trekke samtykke:
Du har rett til å trekke ditt samtykke til behandlingen av personopplysningene dine når som helst. Når du gjør det, vil kontoen din opphøre og Kondomvarehuset vil ikke lenger kunne tilby deg de tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du har en aktiv Kondomvarehuset-konto.

Du har rett til å avslutte kontoen din når som helst. Dersom du velger å gjøre det, vil kontoen slutte å eksistere, og du vil anses å være inaktiv. Vi vil beholde personopplysningene dine hvis det er juridisk påkrevd og hvis en åpen konflikt eksisterer.

Når kontoen din har blitt avsluttet, vil opplysningene dine slettes.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger:
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Kondomvarehusets ved å kontakte info@kondomvarehuset.no. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.5. Kundeservice

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere forespørslene dine, og til å behandle klager og garantisaker for produkter og teknisk støtte via e-mail.

Vi kan også kontakte deg dersom det er et problem med bestillingen din.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle alle opplysninger du gir oss, inkludert følgende kategorier:
* kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* fødselsdato
* betalingsinformasjon og betalingshistorikk
* kredittinformasjon
* bestillingsinformasjon
* kontonummer eller medlemsnummer
* all korrespondanse i saken

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er basert på de legitime interessene til Kondomvarehuset.

Hvor lenge beholder vi opplysningene dine?
Vi beholder opplysningene dine i 100 dager ved telefonsamtaler, e-maillogger og korrespondanse, og i 12 måneder ved saksbehandling.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger basert på legitime interesser: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Kondomvarehusets. Kondomvarehuset vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.6. Utvikling og forbedring

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke opplysningene til å evaluere, utvikle og forbedre tjenestene, produktene og systemene for alle kundene våre. For å gjøre dette vil vi ikke analysere opplysningene på individuell basis. All databehandling vil bli utført på pseudonymiserte opplysninger.

Dette inkluderer analyser for å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige, som for eksempel ved å modifisere brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsstrømmen, eller for å belyse momenter som kundene ofte bruker i våre digitale kanaler, og for å forbedre IT-systemer slik at vi kan øke sikkerheten for besøkende og kunder generelt.

Analysene brukes også til å utvikle og hele tiden forbedre logistikkflyten av varer ved å forutse kjøp, varebeholdning og leveringer i tillegg til ressurskapasiteten vår fra et bærekraftig ståsted, ved å forenkle kjøp og levering.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du velger å oppgi dem til oss:
* kundenummer
* fødselsdato
* kjønn
* land
* kontoinnstillinger

Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger dersom du har kjøpt noe:
* bestillingshistorikk
* leveringsinformasjon
* betalingshistorikk

Vi vil også behandle følgende kategorier av personopplysninger i forbindelse med informasjonskapsler/cookies:
* klikkhistorikk
* navigasjon og søkehistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor. Vi bruker nettanalyse-selskaper til å analysere online kundeatferd på generell basis.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine, for å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter, er basert på våre legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du har en aktiv Kondomvarehuset-konto.

Når kontoen eller medlemskapet er avsluttet, vil opplysningene dine bli slettet.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger:
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine som er basert på de legitime interessene til Kondomvarehuset ved å ta kontakt med info@kondomvarehuset.no. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.7. Oppfyllelse av rettslige forpliktelser

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å overholde forpliktelser i lover, rettskjennelser og myndighetenes bestemmelser.

Dette inkluderer å bruke personopplysningene dine for å samle inn og verifisere regnskapsdata for å overholde regnskapsføringsregler.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger
*kundenummer
*ordrenummer
*navn
*adresse
*transaksjonssum
*transaksjonsdata

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysningene dine vil deles innen Kondomvarehuset.

Vi vil dele personopplysningene dine med IT-selskaper som leverer regnskapsføringssystemer.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at Kondomvarehuset skal kunne oppfylle sine rettslige forpliktelser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi lagrer informasjonen i henhold til regnskapsføringsreglene i ditt land.8. Forebygging av misbruk og kriminalitet

Hvordan bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til forvaltning av skadeforebygging, ved å forsikre oss om at vilkårene følges og for å avsløre og forebygge misbruk av våre tjenester.

Personopplysningene dine vil brukes til å forhindre og etterforske misbruk av våre tjenester online, tap og svindel, ved å analysere online shopping-atferd.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:
*kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
*kundenummer
* bestillingshistorikk
* leveringsinformasjon
* betalingshistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til formål som er nevnt ovenfor. Vi vil dele opplysningene dine med selskaper for unntaksvis rapportering.
Hendelser og svindel kan bli delt med forsikringsselskaper, rettsinstanser eller lokale og globale rettsmyndigheter for å komplettere etterforskning. Merk at disse mottakerne av personopplysninger har en uavhengig rett eller forpliktelse når det gjelder behandling av opplysningene dine.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine, for å forhindre misbruk av våre tjenester, er basert på våre legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi lagrer opplysningene så lenge vi behøver for å forhindre og/eller rapportere svindel og andre lovbrudd.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger:
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine som er basert på de legitime interessene til Kondomvarehuset ved å ta kontakt med info@kondomvarehuset.no. Kontoen din vil deretter slettes, og vi vil ikke lenger kunne utføre våre tjenester for deg.9. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel – cookie – er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobile enhet og hentes opp derfra ved senere besøk. Hvis du bruker våre tjenester, antar vi at du godkjenner bruken av slike informasjonskapsler.

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?
Vi bruker sesjonsinformasjonskapsler for eksempel når du bruker funksjonen for å filtrere produkter, for å sjekke om du er logget inn, og når du legger en vare i din shoppingbag.

Vi bruker både førsteparts- og tredjepartsinformasjonskapsler og brukerdata i aggregert og individuell form i analyseverktøy for å optimere nettstedet og presentere deg med relevant markedsføringsmateriale.

Noen informasjonskapsler fra tredjeparter blir kontrollert av tjenester som vises på våre sider, men som vi ikke har kontroll over. De kontrolleres av tilbydere av sosiale media, så som Facebook, slik at brukerne kan dele innhold på nettstedet, og er indikert ved hjelp av deres respektive ikoner.

Vi bruker også informasjonskapsler fra tredjeparter som sporer elementer over hele nettstedet vårt for oss, for å tilby deg markedsføring på andre nettsteder/kanaler.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil kun knytte din informasjonskapsel-ID til personopplysninger du har sendt inn, eller som har blitt samlet inn i forbindelse med din konto, dersom du er logget inn i kontoen din.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, analyseverktøy for å innhente statistikk for å optimere nettstedet vårt og presentere deg for relevant materiale.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Vi vil kun knytte informasjonskapslene dine til personopplysningene dine dersom du er logget inn i din Kondomvarehuset-konto.
Hvis du er logget inn i kontoen din, er det juridiske grunnlaget våre legitime interesser.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Kondomvarehuset lagrer ikke personopplysningene dine. Det er enkelt å slette informasjonskapsler fra datamaskinen eller på den mobile enheten ved hjelp av nettleseren. Se under “hjelp” i nettleseren for å finne instruksjoner for hvordan du håndterer og sletter informasjonskapsler. Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler, eller å motta et varsel hver gang en ny informasjonskapsel blir sendt til din datamaskin eller mobile enhet. Merk deg at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner hvis du slår av informasjonskapsler.